กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู ผ้าไหมทอมือ

ชื่อองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู

ชื่อผู้ประสานงานกลุ่ม นางกิ่งแก้ว คำลอย

โทร:099-024-4319

ที่อยู่ 101 หมู่ 8 ตําบลโพธิ์วงศ์ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150

รายละเอียดของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ

-ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ชื่อสินค้า/ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมทอมือ

มาตรฐานที่ได้รับ(ยกเว้น OTOP) มผช. เลขที่ 197/2557

ราคาสินค้าต่อหน่วย 2500-3000 บาท/ผืน

กำลังการผลิตต่อเดือน 20 ผืน/เดือน

สินค้า มีจำหน่ายตลอดทั้งปี

ช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ประเภทต่างๆ (โปรดระบุที่อยู่ใน platform ให้ถูกต้อง)

Line:0990244319

ช่องทางการจัดส่ง

-ไปรษณีย์ไทย

฿3,000.00

Quantiy:
Compare

รายละเอียด

ผ้าไหมทอมือ เป็นเครื่องแต่งกายพื้นเมืองและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อนุรักษ์และสืบทอดจากบรรพบุรุษ แต่ก่อนทอเพื่อใช้ในครัวเรือน ต่อมาเป็นที่นิยมแพร่หลาย จึงมีแนวคิดรวมกลุ่มและสมาชิกร่วมกันทอ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ออกแบบลวดลายให้สวยงามและทอจำหน่ายเพื่อเสริมรายได้ภายในครอบครัว ซึ่งเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งพร้อมทั้งลดค่าใช้จ่าย โดยการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วย